Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe

Witajcie Internauci !


Serdecznie witamy na stronach serwisu WWW
Stowarzyszenia Miłośników Ojczystego Kraju

Ważna wiadomość

Decyzja Nadzwyczajnego Zjazdu
STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
OJCZYSTEGO KRAJU

      W połowie 2006 r. grupa czytelników związanych z miesięcznikiem „Poznaj swój kraj” powołała w Warszawie stowarzyszenie krajoznawcze, które za zgodą Oficyny Wydawniczej AMOS przyjęło nazwę „Poznaj Swój Kraj”. Ubiegłoroczna decyzja o przejęciu działań wydawniczych związanych z tym czasopismem przez Spółkę „Poznaj Swój Kraj” wywołała wśród członków stowarzyszenia konsternację. Ze zdziwieniem przyjęta też została obojętność kierownictwa spółki i nowej redakcji wobec działań stowarzyszenia.

      Temat ten stał się jednym z głównych punktów jesiennego posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia. W wyniku ożywionej dyskusji poddano pod rozwagę zmianę nazwy organizacji, którą zgodnie ze statutem może podjąć najwyższy organ władzy stowarzyszeniowej, czyli zjazd. Takie właśnie Nadzwyczajne Zebranie Członków odbyło się 23 marca 2013 r. w Warszawie. Jego decyzją z tym dniem dotychczasowe Stowarzyszenie „Poznaj Swój Kraj” przyjęło nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju.

      Nazwa ta wybrana została spośród pięciu propozycji i uchwalona większością głosów. Oczywiście kilkugodzinna dyskusja miała wiele wątków. Jednym z nich była kondycja organizacyjna stowarzyszenia, w którym po pierwszych latach aktywności nastąpiło osłabienie działań. Po rozpadzie koła opolskiego i braku inicjatyw u innych jednostek terenowych, także przy spowolnieniu działań władz naczelnych zmniejszyło się zainteresowanie stowarzyszeniem wśród szeregowych członków, co przejawiło się także w spadku opłacalności składek członkowskich. Nic więc dziwnego, że pojawiło się też pytanie o celowość kontynuowania działalności. Większość uczestników zjazdu jednak opowiedziała się za dalszą, aktywniejszą pracą, odrodzeniem organizacji pod nową nazwą. Sprzyjać temu powinny spotkania i imprezy terenowe, wychodzące również na przeciw zainteresowaniom członków przynależących np. do Klubu Znawców Polskich Pomników Historii. Specjalnych inicjatyw wymagają środowiska szkolne, młodzieżowe, które w wielu regionach odczuwają już skutki ograniczenia zajęć pozalekcyjnych, programów wychowawczych. Z myślą o potrzebie poprawy kondycji finansowej Stowarzyszenia podjęto też temat przekształcenia w organizację pożytku publicznego lub chociaż rozpoczęcia działalności gospodarczej. Apelowano przy tym do wszystkich szeregowych członków o inicjatywy, o większą aktywność.

      Zaraz po zakończeniu zjazdu Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął uchwałę o wprowadzeniu abolicji składkowej, mocą której wszyscy mający opóźnienia w opłacaniu składek członkowskich mają obowiązek uregulowania należności liczonych od 1 stycznia 2012 r. Wcześniejsze zaległości zostają darowane.
      Warto jeszcze wspomnieć o jednym z istotnych tematów poruszonych podczas zjazdowej debaty: stosunku między Stowarzyszeniem a naszym nowym czasopismem „Wciąż wędrujemy”. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom władz stowarzyszenia, a także zwykłych członków organizacji – krajoznawców Oficyna Wydawnicza AMOS otwiera łamy miesięcznika na publikacje związane z działaniami Stowarzyszenia Miłośników Ojczystego Kraju. Przewidujemy stałe miejsce na artykuły inicjowane nie tylko przez władze Stowarzyszenia, ale także przekazywane przez zwykłych członków rozmiłowanych w poznawaniu ojczystych stron i w działaniu dla dobra kraju.

      Choć zmieniona została nazwa Stowarzyszenia wciąż te same pozostają jego cele i formy działania zapisane w statucie. Niezmienna jest też nadzieja, że organizacja zdoła stać się wielką rodziną rodaków, dla których krajoznawstwo i patriotyzm jest jedną z najcenniejszych życiowych wartości.Zarząd Główny
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju

POSZUKUJE
LOKALU / SIEDZIBY

NA CENTRUM
KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO

   

w którym mogłyby funkcjonować:

         ośrodek promocji regionów
             biblioteka z czytelnią
                 sala wystawowa
                     sala szkoleniowo-wystawowa
                         kawiarnia
                             punkt sprzedaży pamiątek
                              siedziba władz stowarzyszenia

Preferowane miejsce: Warszawa, względnie jej okolice, choć nie wykluczone inne regiony centralnej Polski,
z dogodnym dojazdem.

    Dopuszcza się możliwość wspólnego przedsięwzięcia z władzami terenowymi, firmami bądź osobami prywatnymi. Nie wykluczone rozwijanie działalności w budynku prywatnym z jednoczesnym świadczeniem opieki wobec właściciela.

    Oferty przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia,
01-806 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-11-46, stowpsk@amos.waw.pl


Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl
Rejestr Stowarzyszenia : KRS 0000271365 ; Regon: 140853151
konto bankowe - PKO BP II/O Warszawa nr 28 1020 1026 0000 1602 0118 0041
AMOS © 2007-2009