Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe


Wpisowe i składki członkowskie

    Opłata wpisowa wnoszona przy składaniu deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia wynosi 20zł.
    Składka członkowska ustalona została na 5zł miesięcznie (rocznie 60zł). w danym roku kalendarzowym można ją opłacać w dwóch ratach.
    Zniżka 50% przy składkach członkowskich przysługuje:
-  uczniom i studentom
-  emerytom i rencistom
-  żołnierzom służby zasadniczej

W tym miejscu znajduje się przygotowana do wydruku DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.
Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl
AMOS © 2006-2013