Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe
Koła Stow. PSK
mazowieckie

opolskie


Stolica w obiektywie


Świątynia Westy
w Parku Saskim


Władze Naczelne Stowarzyszenia

    27 listopada 2010r. podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Poznaj Swój Kraj" (obecnie Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju), kończącego pierwszą kadencje działalności, wybrane zostały nowe władze naczelne Stowarzyszenia. Oto ich skład:

ZARZĄD GŁÓWNY

prezes                Janusz Sapa
 
wiceprezesi       Ryszard Orłowski
                             Jacek Żytowicz
 
sekretarz            Teresa Bichta
 
skarbnik              Wiesław Bratkowski
 
członkowie         Sławomir Chojnacki
                             Witold Lechowicz
                             Tomasz Puszczyński
                             Krzysztof WiatrGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

przewodnicząca                   Alina Dziadosz
 
wiceprzewodnicząca          Danuta Rusin-Rosińska
 
sekretarz                               Elżbieta Leonowicz-FrenszkowskaGŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

przewodnicząca                   Anna Orlicka-Sapa
 
wiceprzewodnicząca          Ewa Lechowicz
 
sekretarz                               Marzanna Stempień-Sałek... aktualizacja: 4.XII.2010 ...


Stowarzyszenie Poznaj Swój Kraj, 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl
AMOS © 2006-2013