Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe

Poznajemy Polskie Pomniki Historii


WIELKIE SPOTKANIE W TORUNIU

    W dniach 25-27 września 2009r Zarząd Główny Stowarzyszenia wraz z redakcją "Poznaj swój kraj" zorganizował w Toruniu spotkanie inaugurujące nową, długofalową akcję ph. "Poznajemy Polskie Pomniki Historii". W ramach tego spotkania odbyło się zwiedzanie toruńskiego Starego i Nowego Miasta, a także poznanie działań władz miejskich związane z waloryzacją oraz promocją pomnikowych terenów.

* * * program spotkania * * *

25.IX.2009
godz. 13 - otwarcie recepcji
godz. 15 - otwarcie spotkania
godz. 15.30 - zwiedzanie Twierdzy Toruń - Fortu IV
godz. 16.30 - obiadokolacja
godz. 18 - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
godz. 20.30 - wieczór towarzyski

26.IX.2009
godz. 8 - śniadanie
godz. 9 - zwiedzanie Starego i Nowego Miasta
godz. 16 - obiad
godz. 18 - spotkanie z władzami Torunia
godz. 20 - kolacja
godz. 21 - wieczorny spacer po Toruniu

27.IX.2009
godz. 8 - śnaidanie
godz. 9 - zwiedzanie Torunia
godz. 13 - zakończenie spotkaniaNIEZWYKŁE LEKCJE W TERENIE

    Przywrócenie zajęć krajozanwczych w polskich szkołach to jedno
z najważniejszych zadań ujętych w programie działania Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj". Podjęta w tej sprawie jedna z pierwszych uchwał przekazana została m.in. kuratorom oświaty i wychowania oraz wojewódzkim ośrodkom metodycznym. W wielu środowiskach przyjęta została z wielką życzliwością i aprobatą. Wyrazem tego był np. konkurs wiedzy krajoznawczej ogłoszony w województwie łódzkim, a także priorytet dla krajoznawstwa wpisany przez kuratora województwa podkarpackiego do całorocznych zadań oświatowych. Nieodłącznym elementem tej edukacji są wycieczki szkolne. Warto na progu nowego roku szkolnego przypomnieć o niektórych zasadach ich organizacji, przez co mogą one stać się nie tylko ciekawą lekcją w terenie, ale także niezapomnianym, miłym przeżyciem.

    Wycieczka to wartościowa i bardzo lubiana przez mtodzież forma pracy krajoznawczej. Stuży rekreacji, wzbogaceniu wiadomości, zdobyciu nowych umiejętności oraz nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego, może być przygodą intelektualną. Udana wycieczka - to wycieczka dobrze przygotowana i właściwie przeprowadzona. Taka wycieczka będzie naszym wkładem w edukację kulturalną i krajoznawczą młodych ludzi. Pamiętajmy, że dobrowolny, świadomy i aktywny udział uczniów w dobrej imprezie turystycznej pozostawi pozytywny ślad w ich pamięci. A walory ciekawej wycieczki szkolnej - organizowanej w zżytej grupie rówieśniczej z lubianym nauczycielem - trudno przecenić.

* * * ciąg dalszy na łamach "Psk" nr 10-12/07


ZIELONE ŚWIATŁO DLA SZKÓŁ

    Z wielu rozmów, jakie przeprowadziliśmy ostatnio z nauczycielami organizującymi zajęcia krajoznawcze wynika, iż jedną z przeszkód hamujących przypływ młodzieży szkolnej do Stowarzyszenia „Poznaj Swój Kraj" są sprawy finansowe. Chodzi oczywiście o opłaty związane z przynależnością. Jedną z pierwszych decyzji jaką podjął Zarząd Główny było przyznanie uczniom 50-procentowej zniżki przy składkach członkowskich. Przypomnijmy, iż wynoszą one obecnie w pełnej wysokości 5 zł/miesięcznie, czyli w skali roku 60 zł. Przy zniżce szkolnej stawka ta wynosi 30 zł rocznie. Trzeba jednak pamiętać, iż jednorazowo przy złożeniu deklaracji członkowskiej pobierane jest jeszcze wpisowe w wysokości 20 zł.

- W sumie daje to na początek kwotę 50 zł - mówią nauczyciele - i jest to wysoka stawka na dzisiejsze czasy. Bo wprawdzie na miesiąc uczeń powinien zapłacić tylko 2,50 zł składki, ale przecież nikt z nas nie będzie robił comiesięcznych zbiórek. Więc...
Jest problem i to nie mały. Zważywszy bowiem na pauperyzację wielu środowisk, a także, na coraz wyższe koszty zakupu wyposażenia i podręczników uczniowskich, tudzież różne składki wprowadzane przez szkoły, cena przynależności jest poważna. O ile jeszcze indywidualne osoby przystępujące do Stowarzyszenia w ramach rodziny mogą sobie na nią pozwolić, to z grupami szkolnymi działającymi jako kółka geograficzne, czy krajoznawcze warto coś postanowić. To coś, to - proponowana przez prezesa ZG - symboliczna składka w wysokości 10 zł w skali roku, ustalona dla kół szkolnych. Propozycja ta omawiana będzie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. Ogłaszając ją dziś chcielibyśmy prosić przede wszystkim członków Stowarzyszenia i nauczycieli - opiekunów szkolnych kół o opinię w tej sprawie. Być może ta nowa składka wobec członków tych kół ułatwi i przyspieszy więź szkół z naszym Stowarzyszeniem. A może będą i inne propozycje sprzyjające odnowie działalności krajoznawczej w środowiskach szkolnych. Dyskutujmy.


Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl