Strona główna
Statut
Materiały - dokumenty
Struktura organizacyjna
Władze Stowarzyszenia
Członkowie
Przystąpienie do stowarzyszenia
Kalendarz turysty-krajoznawcy
Komunikaty - aktualności
Imprezy stowarzyszeniowe

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

    Podstawowym ogniwem Stowarzyszenia jest KOŁO, które utworzyć może minimum
10 członków zamieszkałych na terenie jednego miasta - gminy, lub powiatu.
Koło rozpoczyna działalność po zarejestrowaniu w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

    Dla umocnienia współpracy kół na terenie ich działania mogą być powoływane ODDZIAŁY:

     miejskie - gminne lub powiatowe, liczące co najmniej pięć kół skupiających
         minimum 50 członków
     wojewódzkie, tworzone z inicjatywy co najmniej pięciu oddziałów powiatowych,
         skupiających minimum 200 członków.

    Koła mogą być tworzone przy szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych,
muszą one jednak mieć dorosłego opiekuna, który niekoniecznie musi być członkiem Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju.
Stowarzyszenie Miłośników Ojczystego Kraju
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 8a,
tel/fax 22 663-87-52, e-mail: stowpsk@amos.waw.pl
AMOS © 2006-2013